Wat is het Sociaal Fonds 132


Het Waarborg en Sociaal Fonds kan gemakkelijk gecontacteerd worden via mail: info@fonds132.be

 

Nieuw adres:
Anspachlaan 111 B13 - 1000 Brussel

 

Sociaal Fonds N° 132 is opgericht binnen het paritair comité 132 voor technische land- en tuinbouwwerken. Het bestaat uit een secretariaat en een raad van beheer met een vertegenwoordiging van de werkgevers- en de werknemersorganisaties.

Wat doet Sociaal Fonds N° 132?

Het sociaal Fonds N° 132 is er voor de bestaandszekerheid van arbeiders die werken bij ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Concreet kun je bij het Sociaal Fonds N° 132 terecht voor antwoorden op vragen over cao’s en voor het aanvragen van premies. Zo zijn er premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde risicogroepen aanwerven.

Wie kan er terecht bij Sociaal Fonds N° 132

Zowel werkgevers als werkenmers uit de technische land -en tuinbouwwerken zijn welkom bij het Sociaal Fonds N° 132. Zoalng ze maar deel uitmaken van het pariteir comité 132.
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Noëlla Van Mulders op het nummer 02 274 22 08 of e-mail info@fonds132.be