Voordelen van werknemers


Eindejaarspremie

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land- en Tuinbouwwerken  betaalt de eindejaarspremie aan de arbeiders uit de sector (werkgevers met RSZ-code 093).

De premie bedraagt 8,33% van het loon dat ze tijdens de referteperiode verdiend hebben vanaf 25 gewerkte en gelijkgestelde dagen.  Het maximumbedrag van de eindejaarspremie bedraagt 2.360,90 euro.

Als referteperiode voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie geldt de periode vanaf 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie wordt betaald.

U heeft uw fiche voor de eindejaarspremie niet ontvangen ?  Dan kan u een duplicata aanvragen.  U dient hiervoor een procedure te volgen.  Klik hier voor meer informatie.

 

Syndicale premie

De gesyndiceerde werknemers ontvangen een syndicale premie van 12,08€ per begonnen maand (maximum 145€ per jaar).

 

Toekenning van een vergoeding bij langdurige ziekte

De vergoeding wordt toegekend vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte. De vergoeding bedraagt 5 EUR per ziektedag. Zij wordt betaald gedurende een periode die afhankelijk is van de anciënniteit van de arbeider:

  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Sectoraal pensioenplan arbeiders

Vanaf 2008 is het aanvullend pensioenplan voor de arbeiders van het Paritair Comité 132 van kracht.   Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 alle arbeiders een aanvullend pensioen genieten op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan.

Dit pensioenplan volgt de regels van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP).

Een aanvullend pensioen voor de arbeiders draagt bij tot de verdere uitbouw van de goede loonomstandigheden in de sector in de vorm van een beter behoud van de levensstandaard na pensionering.