Anciënniteitsverlof


De werknemers kunnen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 gebruik maken van onderstaande regeling:
 
  • De werknemers van 45 jaar en ouder met 10 jaar anciënniteit in de sector van de technische land- en tuinbouwwerken worden in 2019, 2020 en 2021 telkens 1 dag vrijgesteld van prestatie met behoud van loon.
  • De werknemers van 50 jaar en ouder met 15 jaar anciënniteit in de sector van de technische land- en tuinbouwwerken worden in 2019, 2020 en 2021 telkens 2 dagen vrijgesteld van prestatie met behoud van loon.
  • De werknemers van 55 jaar en ouder met 15 jaar anciënniteit in de sector van de technische land- en tuinbouwwerken worden in 2019, 2020 en 2021 telkens 3 dagen vrijgesteld van prestatie met behoud van loon.
 
Voor wie deeltijds werkt worden de dagen waarin men vrijgesteld is van prestaties pro rata toegekend.
 
De dagen vrijgesteld van prestatie worden in 2019, 2020 en 2021 door de werkgever betaald zoals gewone arbeidsdagen.
Een deel van deze loonkost wordt ten laste genomen door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.